7 บอล สด - บอลสดm150ขอนแกน

7 บอล สด

เมื่อเวลา 04:15 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2023 ตามเวลาปักกิ่ง ประเทศของฉันใช้จรวดขนส่ง Long March 4C ที่ศูนย์ส่งดาวเทียม Jiuquan เพื่อส่งดาวเทียม Yaogan 33-04 ขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จ ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ และเปิดตัวแล้ว ภารกิจก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดาวเทียมส่วนใหญ่จะใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจสำมะโนที่ดินและทรัพยากร การประมาณการผลิตผลผลิตทางการเกษตร และการป้องกันและลดภัยพิบัติ

ภารกิจนี้เป็นการบินครั้งที่ 489 ของยานปล่อยจรวดชุดลองมาร์ช

 (นักข่าว CCTV Yang Hongyang, Cao Hanjie, Li Siyuan, Guo Longfei) [บรรณาธิการ: Yu Xiao]